Gevelstenen

Klik op de foto voor een vergroting

ZARKEN 23 (WAPEN VAN NOORD-HOLLAND) WATERLANDSHUIS
De gevelsteen van het Wapen van Noord-Holland is aangebracht om te laten zien dat Noord- Holland toezicht houdt op de waterschappen. De steen is van zandsteen.
ZARKEN 23 (WAPEN VAN MONNICKENDAM) WATERLANDSHUIS
De gevelsteen van het wapen van Monnickendam is aangebracht in 1908 bij de restauratie en om te laten zien dat het gebouw in Monnickendam staat. Ook deze steen is van zandsteen
FLUWELENBURGWAL 4 (DE SCHUTSENGEL)
Gevelsteen is geplaatst in de bouw van dit pand in 2004. De steen beeldt uit dat het huis en haar bewoners beschermd worden tegen naderend onheil. De steen is van kalksteen.
FLUWELENBURGWAL 14 (KATER OP FLUWEEL)
Steen is gehakt in 1980 t.g.v. het 40 jarig huwelijk van de bewoners van dit pand, de fam de Kater. Beeldt waarschijnlijk uit dat het goed wonen is op de Fluwelenburgwal. Steen is van kalksteen.
GOOISCHE KADE 15 (WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT)
Steen geplaatst in 2003 en is van kalksteen. Betekenis van de steen is: schrijven, het métier van de journalistiek. De letters zijn van de bewoners van het pand.
HAVEN 1 (IN DIE BONTEN KOE)
Steen geplaatst rond 1932 na een brand van het pand waarin de steen zich bevond. Steen is van zandsteen. Was tot de restauratie in 2000 zwart van kleur.
KERKSTRAAT 36 (KLEREN MAKEN DE MAN)
Steen geplaatst in 2000 en is van kalksteen. De gevelsteen laat zien dat hier gedurende de jaren 1975-1996 een confectiezaak was gevestigd.
GRUTTERSTEEG (ROSMOLEN)
Steen geplaatst in 2011 en laat zien dat in de gesloopte gebouwen op deze plek paarden een grutmolen aandreven om producten te malen.
KERKSTRAAT 54 (DE GULDEN HAND)
Steen gehakt door Herman van Elteren voor zijn eigen woning in het jaar 2000. De steen is van kalksteen. In de gouden hand zijn de beginletters te zien van zijn dierbaren en goede vrienden. Betekenis van de steen: zie ik heb u in mijn handpalmen gegrift.
KERKSTRAAT 52 (LANDSWELVAREN)
Gevelsteen uit 1763 en gerestaureerd in 1990. De steen beeldt uit dat de bewoner zowel zeevarende is geweest op vermoedelijk Suriname of West-Indië. Na de zee werd de bewoner keurmeester op de grootste touwbaan in Monnickendam te weten “Het Landswelvaere”of “Grote Baan”.
DE WAEGH MIDDENDAM 7 (WAPEN VAN HOLLAND)
Het schild is van zandsteen. Het wapen is in ‘goud met een leeuw van rood, vastgezet en genageld van blauw’ en is opgehangen aan een lint versierd met guirlandes aan een spijkerkop. Mogelijk bij de bouw van 1669 geplaatst.
DAMSLUIS (JAARTALLEN)
De jaartallen op de steen verwijzen naar de gebeurtenissen van de sluis. Jaartal 1420 moet eigenlijk 1423 zijn omdat toen de eerste houten sluis werd gebouwd. Mogelijk was er in 1420 alleen sprake van aanwezige vloeddeuren. In 1620 werd de eerste stenen sluis gebouwd en de overige jaartallen verwijzen naar restauraties. Misschien wordt er in de toekomst ook 2014 ingehakt
NOORDEINDE 10 (DIT IS UITENDAM)
Steen is van zandsteen. Steen is vermoedelijk uit 1630. De tekst op de steen doet vermoeden dat het om het kerkje van Uitdam gaat omdat de bewoner van dit pand destijds vanuit Uitdam naar Monnickendam is gekomen. Het is echter waarschijnlijk een fantasieplaatje.
NOORDEINDE 21 (GEVEL BRUINVIS)
Steen is van zandsteen. Beeldt uit de bruinvis die in de Zuiderzee zwom. Tevens een verwijzing naar de namen van de eigenaren van de toenmalige zeepziederij, de heer Claes Bruijn en Jan Visscher.
NOORDEINDE 26 (DE BONTEN OS)
Steen vermoedelijk aangebracht bij de bouw van het pand in 1611. Eigenaar van het pand was destijds de heer Coeslager die pachter was van het hoornvee en voor de belastingdienst de belasting op hoornvee mocht innen. Het zal in die tijd gebruikelijk geweest zijn om je beroep te laten uitbeelden via een gevelsteen.
NOORDEINDE 28 (GEVELSTEEN A-B-C)
In dit pand woonde mw. Pelder die op een boot is opgegroeid. Later kreeg ze in dit pand een kadowinkel t.w. ’t Schippertje, daarom is het anker in de steen opgenomen. Voordien was hier de St. Josephschool gevestigd, daarnaar verwijst het boek met het alfabet. Later vestigde de heer Pelder hier zijn fietsenzaak, ook dat is op de steen vermeld. Het hart behoeft geen verdere uitleg meer. Steen is aangebracht bij de laatste verbouwing van winkelpand naar woonhuis.
NOORDEINDE 29(DE RODE HAAN)
Steen uit 2001 en gehakt door Herman van Elteren voor de bewoners van dit pand en is van kalksteen. De letters in de steen verwijzen naar de initialen van de bewoners
NOORDEINDE 34 (IN DE DOLFIJN)
Steen is van zandsteen. Steen draagt de naam van de eerste bewoners van dit pand, de familie Dolphijn. In het jaar 2000 is de gevelsteen vanuit de achtergevel weer naar de voorgevel verhuisd. De dolfijn in deze steen is een fantasiefiguur.
ROOZENDAAL 6 (HET KNOOPPUNT)
Steen is uit het jaar 2002 en is van kalksteen. Er wordt hier uitgebeeld dat het huis ligt op het knooppunt van 2 waterwegen. Tevens wordt het gezien als het huis als knooppunt van het gezin wat het huis bewoond. Ook hier staan de letters voor de initialen van de bewoners.
TONNESTEEG 1/GROTE NOORD 19 (BEELDHOUWERIJ)
Steen gehakt in 1989 door de beeldhouwer zelf en is van hardsteen. Steen beeld het beroep uit van de beeldhouwer. Het pand betreft het atelier van de beeldhouwer.
ZUIDEINDE 1 (PIETER FLORISZ)
Gevelsteen is geplaatst in 2010 naar aanleiding van 655 jaar stad. Steen herinnert aan de beroemde bewoner van dit pand die uiteindelijk admiraal geworden is bij de Nederlandse Koopvaardij. Aangezien er geen straat naar deze persoon is vernoemd is hij door middel van deze steen alsnog geëerd.
ZUIDEINDE 33 (GOLVEN IN DE TIJD)
Steen: Piere de lens (franse kalksteen) 65x40x20
Gehakt en gepolychromeerd door Hans Klok.
Handgehakte gevelsteen geplaatst in ons huis op Zuideinde 33. Gepolychromeerd met een goede kwaliteit acrylverf waarna voorzien van een vernislaag.
Geplaatst in 2014, het jaar waarin wij 25 jaar getrouwd, zijn ter ere van onze woning en gezin. De “golven”verwijzen naar de naam van mijn vrouw (van de Heuvel) de “tijd” naar mijn naam (Klok). Het plaatje is het zicht op Monnickendam vanaf de Gouwzee. Links van het midden de achterkant van ons huis met de groene topgevel. Daaromheen een aantal oorspronkelijke huizen, bewust weggelaten gebouwen en een aantal nieuwe gebouwen.
De “Golven in de Tijd” verbeeldt wat er allemaal om dit huis, in Monnickendam, gebeurd en veranderd is. Maar ook de “golven” die wij bevaren in ons gezin en de relatie
ZUIDEINDE 58 (DE MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN)
Steen geplaatst tijdens de bouw in 2014.
ZUIDEINDE 58A (DEN VEILIGEN HAVEN)
Steen geplaatst bij de bouw in 2013. De steen is een verwijzing naar de vlucht van stadhouder Willem V met zijn gezin naar Engeland met de boot van schipper Gerrit Hoogenraad in 1795.
De oudste zoon van Willem V werd in 1813 de eerste koning van Nederland. De jaartallen in deze steen verwijzen naar deze gebeurtenis. In 2013 was Nederland 200 jaar een Koninkrijk. De 5 figuurtjes in deze steen zijn het gezin Hoogenraad. Tevens wordt het huis gezien als veilige haven voor het gezin.
NOORDEINDE 2 (WAPEN VAN MONNICKENDAM)
Steen is gehakt uit kalkzandsteen. Steen is niet afkomstig uit de Noordeinderpoort. Steen is vermoedelijk uit 1500 als deze is geplaatst bij de nieuwe ommanteling en is laat-gotisch. Is de enige wapensteen waarin de monnik iets in zijn hand houdt.
NOORDEINDE 59 (ORNAMENTEN)
De ornamenten stellen een vrouwen en mannenkop voor in jugendstil stijl.
Vermoedelijk gehakt rond 1900 uit zandsteen in een console.
NOORDEINDE 16/HOEK NIEUWE STEEG (MENORA GEDENKSTEEN)
Steen is gehakt in 2005 n.a.v. 60 jaar einde WO II en ter nagedachtenis aan de 16 joodse burgers die tijdens WO II werden weggevoerd uit Monnickendam. Steen verving het koperen plaatje wat aangebracht werd in 1992. Er wordt hier de Menora , een zevenarmige kandelaar afgebeeld met 2 afgesneden takken(armen) uitgebeeld. De tekst van de steen luidt: gedenk.
ZUIDEINDE 3 (SLAGER MET HOND)
Voor zover bekend de oudste gevelsteen en vermoedelijk aangebracht bij de bouw van dit pand in het jaar 1567. Steen is van zandsteen en beeld het beroep uit van de bewoner van die tijd.